top of page

Kdo jsme

Navrhování je založené na souznění klienta s architektem. Bez vzájemné spolupráce a porozumění se nedá dosáhnout správného výsledku. Naším cílem je, aby se klient s projektem ztotožnil. Pak spolu můžeme vytvořit kvalitní dílo.

Adam Guzdek

Po studiu na střední průmyslové škole stavební v Havířově pokračoval na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Během studia byl na stáži na Ljubljanské univerzitě. 

 

Bakalářskou práci na téma Revitalizace Květné zahrady v Kroměříži obhájil v roce 2009 před komisí v čele s architektem Viktorem Rudišem.

Poté pokračoval v navazujícím magisterském stupni v intenzivním studiu švýcarského architekta docenta Jiřího Oplatka. Diplomovou práci na téma Konverze průmyslového areálu v Brně-Obřanech obhájil v roce 2011 před komisí v čele s architektem profesorem Ladislavem Lábusem. V roce 2016 obhájil před komisí v čele s architektem profesorem Ivanem Rullerem dizertační práci na téma Sídliště Lesná v kontextu času.

 

Praxi získával v brněnském architektonickém ateliéru architekta Josefa Glose a v havířovském ateliéru inženýra Bedřicha Šťastného. V současnosti je akademickým pracovníkem Ateliéru obnovy památek na Ústavu architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a Ateliéru scénografie Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Tomáš Kocourek

Po studiu na gymnáziu ve Vyškově pokračoval na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.

 

Bakalářskou práci na téma Revitalizace Květné zahrady v Kroměříži obhájil v roce 2009 před komisí v čele s architektem Vladimírem Kozumplíkem.

 

Poté pokračoval v navazujícím magisterském stupni v intenzivním studiu švýcarského architekta docenta Jiřího Oplatka. Diplomovou práci na téma Konverze průmyslového areálu v Brně-Obřanech obhájil v roce 2011 před komisí v čele s architektem profesorem Ladislavem Lábusem.

 

Praxi získával v brněnském architektonickém ateliéru architekta Josefa Glose. V současnosti pracuje externě jako projektant textilní architektury (membránových konstrukcí) firmy Martes Martes.

bottom of page