top of page

HŘBITOV A SMUTEČNÍ SÍŇ S KAPLEMI

urbanistická a architektonická studie, 2007
Klidné mírně svažité místo kolem jezera bylo vybráno jako nejvhodnější k umístění hřbitova. Cesta, která symbolizuje život začíná a končí v jednom bodě a tím připomíná koloběh života, jeho smysl. Propojuje všechny důležitá místa - smuteční síň s kaplemi, kolumbária, rozptylovou loučku, hroby a urnové háje. Rozmístění hrobů sleduje vrstevnice mírně svažitého terénu. Jednotlivé uličky jsou odděleny stříhaným živým plotem. Kruh a cesta se také propisuje do podoby urnových hájů, jež tvoří soustředné kružnice. Menší počet urnových hrobů v jednom kruhu vyvrací pocit odcizení. Smuteční síň s šesti privátními kaplemi zajišťuje pozůstalým důstojnou formu rozloučení s mrtvými.
bottom of page