top of page

RODINNÝ DŮM "TĚRLICKO"

architektonická studie, 2012
projekt pro stavební povolení, 2013
realizace 2013 -

Architektonická  studie  řeší  novostavbu  rodinného  domu  v  obci Dolní Těrlicko. Návrh respektuje zadání investorů s  ohledem na výškopisné a polohopisné zaměření parcely a studia daného místa v návaznosti na orientaci ke světovým stranám a na širší okolí zejména na blízkost vodní nádrže. 

 

Při navrhování byl kladen hlavní důraz na jasné strukturování prostor domu. Dům je navržen v horní části severozápadního svahu, delší stranou sleduje vrstevnice, což umožňuje využít exponovaného výhledu na vodní nádrž Těrlicko. Hlavní obytná místnost je osluněná  pozdním  jihozápadním  zimním  sluncem.  Stínění  okenních otvorů zabraňuje přehřívání vnitřních prostorů v letních měsících. Na jižní straně domu je umístěno parkovací stání pro dva osobní  automobily.  Příjezd  k  domu  je  z  jihovýchodní  strany  po místní komunikaci. Samotný objekt se skládá ze dvou hmot. Hlavní objem o půdorysném rozměru 11 x 8 m je horizontálně dělen na horní zónu společenskou a dolní zónu klidovou. Menší objem připojený z jihovýchodu tvoří půlpatro o půdorysném rozměru 4 x 8 m. Dům je zastřešen plochými střechami.

 

Dům je prostorově úsporný s horizontálně oddělenou zónou společenskou od zóny klidové. Přístup je z jihovýchodní strany přes zádveří, odkud je možné vstoupit do tetovacího salonu umístěného v polopatře nebo dále pokračovat do vlastního rodinného domu přes vstupní halu se schodištěm. Hlavní obytný prostor s kuchyňským koutem a jídelnou má přístup na  jihozápadní terasu. Dominantní  v otevřeném prostoru je hranol s krbovou vložkou z pohledového betonu s viditelným prkenným bedněním, který odděluje servisní prostory od hlavního obytného prostoru. Je zde umístěna místnost  pro domácí práce a wc. Z terasy je přístupná místnost sloužící jako sklad záhradního nábytku. Klidová zóna ve spodním podlaží je složena ze tří ložnic a z prostorné komfortní koupelny. Ložnice  mají  přímý  vstup  do  zahrady,  která  je  určena  výhradně k privátním účelům pro potřeby rodiny. Veškerý společenský život se odehrává na terase v horním podlaží. Touto prostorovou diferenciací (terasa je umístěna na jiné straně než jsou výstupy z jednotlivých ložniž) je zajištěno soukromí všech uživatelů rodinného domu.

bottom of page