top of page

ZAMĚŘENÍ ZÁMEČKU A CHLÉVA

zaměření, 2008

Zámeček

 

Objekt je umístěn v centru obce Libodřice a je součástí bývalého JZD. V blízkostí se nachází kubistická vila architekta Josefa Gočára. K objektu je ze severovýchodní strany přistavěn rodinný dům. Dům je vystavěn podél klidné komunikace. Jedná se o dvoupatrový částečně podsklepený objekt obdélníkového půdorysu. Střecha objektu je mansardová. Výškou římsy a hřebene převyšuje výšky hřebenů sousedních objektů. Na rozdíl od přísně symetrické fasády do ulice je fasáda ze dvora narušena asymetericky umístěným vstupním otvorem. Na obou fasádách je ve středu mělce vystupující rizalit nahoře zakončený tympanonem. Na tympanonu fasády orientované do dvora je erb rodu Althanů.

 

Objekt je v současnosti nevyužíván a po zrušení bytových jednotek na konci 20. století je neobýván. V současné době je bez okenních a dveřních výplní a bez vnitřních omítek a připraven k rekonstrukci.

 

 

Chlév

 

Barokní chlév a garáže jsou umístěny v centru obce Libodřice a jsou součástí bývalého JZD. V blízkostí se nachází kubistická vila architekta Josefa Gočára. Objekty uzavírají bývalý panský dvůr od jihu a zaměřovaná část chléva je jen část celého objektu. Mezi chlévem a barokní sýpkou byly nejspíše ve 20. století postaveny garáže, které využily barokní hradící zdi. Chlév je podélný objekt zastřešen sedlovou střechou s pálenou krytinou. Ze strany do dvora střecha přesahuje přes líc fasády o necelé 3m a kryje tím přístupovou komunikaci podél chléva. Objekt je dělen klenebními pasy na jednotlivé moduly, které jsou zaklenuty pruskou klenbou. V zaměřované části objektu se jedná o 10 okenních os. Objekt garáží je zastřešen pultovou střechou s pálenou krytinou

 

Oba objekty jsou v současnosti nevyužívány a po zrušení JZD na konci 20. století jsou nevyužity. V současné době se zde nacházejí dočasně uskladněné věci od různých lidí, především od sběrného dvora, umístěného hned v sousedství.
bottom of page