top of page

RODINNÝ DŮM "KAŇKA"

​studie rodinného domu, 2013
projekt pro stavební povolení, 2014
realizace, 2015 - 2016
Architektonická studie řeší novostavbu rodinného domu na pozemku u lesa nad Rakoveckým údolím. Při navrhování byl kladen hlavní důraz na jasné rozdělení bydlení a technického zázemí domu ve dvou podlažích. Tomuto uspořádání nahrává i topografie terénu. Rodinný dům je vyzděn částečně z lomového kamene a částečně omítnut omítkou v přírodní barvě. Šikmé střechy jsou navrženy plechové.
bottom of page