top of page

LÁVKA PRO PĚŠÍ V JIHLAVĚ

architektonická studie, 2009

Navrhovaná lávka slouží k propojení několika významných míst, jedná se o “vzdušnou” křižovatku. Hlavní propojení je mezi sídlištěm Březinky a Masarykovým náměstím přes ulici Hluboká. Dalším nápojným bodem je Jakubské náměstí. Krásné místo s kostelem sv. Jakuba. Toto místo je s Březinovými sady spojené schodištěm, které se v návrhu ruší, resp. se zakryje konstrukci lávky. Propojení s Březinovými sady je novým schodištěm, které jsou součástí navrhované lávky. Dalším místem je možnost lávku nad letním kinem propojit k náměstí Svobody. Poslední je vertikální propojení schodištěm s nejnižší části údolí, s letním kinem a ZOO. Lávka neslouží pouze k přemístění lidí z bodu A do bodu B, ale hlavně slouží k jejich setkávání, k akcím konané na lávce a pod. K tomu je lávka uzpůsobena. V důležitých místech je lávka rozšířena a dosahuje šířky až 7 m. U hospody U Jakuba slouží rozšíření jako místo pro sezení hostů na čerstvém vzduchu vysoko nad údolím řeky Jihlávky. Tato rozšíření je možné ochránit před deštěm nebo sluncem zavěšenou membránou. U hrádku je lávka ukončena a plynule přechází v pěší komunikaci.

 

Délka lávky je 547 m. Její konstrukce je uzpůsobena tomu, že lávka se v údolí zatáčí a tím propojuje všechny důležitá místa ve městě. Mostovku tvoří ocelová příhradovina z válcovaných profilů s ocelovými táhly, ta je vynášena sloupy které se setkávají v jednom bodě na spodní části příhradoviny. Tím dostane konstrukce typický tvar ve tvaru písmene „X“. Sloupy jsou ocelové, co nejsubtilnější, aby nepůsobily mohutně. Jsou diagonálně zavětrovány ocelovými táhly a tím celá lávka odolává vzpěru a bočnímu zatížení, zejména větru. Sloupy jsou kloubově přichyceny k základovým patkám. Horní část příhradoviny tvoří rošt ze svařovaných válcovaných profilů. Tento rošt je doplněný ze shora ocelovými úhelníky ve tvaru T. Ty slouží k přichycení pororoštu šroubovým spojem pomocí vevařených destiček, viz. detaily. Pororošt je tuhá konstrukce ze svařovaných pásků. Velikost ok je 33 mm a výška poroštu je 60 mm. Pororošt je roznášecí vrstvou. Na pororoštu je pochůzná vrstva z dubových fošen. Oblým řezem těchto fošen je dosaženo plynulé křivosti lávky. Fošny jsou přišroubovány k pororoštu stejným způsobem jako pororošt k úhelníkům. Zábradlí je z pásové oceli. Kotví se k pororoštu ve spárách mezi fošnami. Výška zábradlí je 1,35 m. Madlo z pozinkované trubky je ve výšce 1,05 m. Ocel je upravena proti korozi zinkováním.

 

Součástí lávky jsou i zabudované lavičky v místech rozšíření, které jsou součástí přímo podlahy. Osvětlení je v místech zábradlí nebo ve spárách mezi fošnami. Lávka je osvětlena i zespod a díky konstrukci subtilních sloupů vytváří zajímavý pohled na lávku z údolí i z lávky samotné. Lávka se stane místem, kde se lidé budou chtít setkávat a trávit volné chvíle.

 

 

bottom of page